در کلینیک فیزیوتراپی بهار سعی شده تا پایین ترین هزینه را برای همه بیماران گرامی داشته باشد. شما می توانید با مراجعه حضوری از هزینه ها مطلع شوید. البته اگر آنلاین نوبت بگیرید از تخفیف هم بهره مند خواهید شد.