پذیرای انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم.
در راستای افزایش توانمندی سازمانی در مقابل خواست‌های مراجعه‌کنندگان و همکاران گرامی از طریق ارج نهادن به توانایی های انسانی و استفاده صحیح از تجربه، اندیشه و عقاید آنها، از مخاطبین و همچنین همکاران محترم درخواست می‌گردد تا با ارسال پیشنهادات و انتقادات خود ما را در انجام امور جاری و تحقق خلاقانه وظایف سازمانی یاری رسانند.

    نام شما (لازم)

    ایمیل شما (لازم)

    موضوع

    پیام شما