خیر.کلینیک فیزیوتراپی بهار شامل بخش های مشاوره تغذیه،ماساژ درمانی،فیزیوتراپی و … با بالاترین امکانات است.